Google News Archive

 • Tweet ขอแสดงความยินดีกับกีฬายกน้ำหนักของไทย พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ ประเทศอังกฤษ ได้สำเร็จ และก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนสู้ๆ ต่อไปครับ วันนี้ 31 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์ชายกำลังลงแข่งกีฬายิมนาสติกประเภทชายห่วง โดยที่ด้านล่างของสนามมีตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬายิมนาสติกประเภทชายห่วง ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/gymnastics-artistic/ ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬายิมนาสติกในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติกจาก wikipedia กันเลยครับ ยิมนาสติก (อังกฤษ: Gymnastics) เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการแสดง ความแข็งแรง […]

  Google Doodle : London 2012 Men’s Rings กีฬายิมนาสติก

  Tweet ขอแสดงความยินดีกับกีฬายกน้ำหนักของไทย พิมศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ ประเทศอังกฤษ ได้สำเร็จ และก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนสู้ๆ ต่อไปครับ วันนี้ 31 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์ชายกำลังลงแข่งกีฬายิมนาสติกประเภทชายห่วง โดยที่ด้านล่างของสนามมีตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬายิมนาสติกประเภทชายห่วง ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/gymnastics-artistic/ ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬายิมนาสติกในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติกจาก wikipedia กันเลยครับ ยิมนาสติก (อังกฤษ: Gymnastics) เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการแสดง ความแข็งแรง […]

  Continue Reading...

 • Tweet ผ่านมาแล้ว 2 วันสำหรับกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ ประเทศอังกฤษ นักกีฬาของไทยก็สู้เต็มที่ทุกประเภทกีฬาที่ลงแข่งขัน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยนักกีฬาของไทยทุกคนต่อไปครับ วันนี้ 30 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์กำลังลงแข่งกีฬาฟันดาบกันอย่างสุดมัน โดยที่ข้างสนามมีตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬาฟันดาบในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/fencing/ ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬาฟันดาบในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาฟันดาบ จาก wikipedia กันเลยครับ กีฬาฟันดาบในโอลิมปิก (อังกฤษ: Fencing) ถือเป็น 1 ใน 4 ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกมาตลอดจนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้ว่างเว้นเลย […]

  Google Doodle : London 2012 fencing กีฬาฟันดาบ

  Tweet ผ่านมาแล้ว 2 วันสำหรับกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ ประเทศอังกฤษ นักกีฬาของไทยก็สู้เต็มที่ทุกประเภทกีฬาที่ลงแข่งขัน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยนักกีฬาของไทยทุกคนต่อไปครับ วันนี้ 30 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์กำลังลงแข่งกีฬาฟันดาบกันอย่างสุดมัน โดยที่ข้างสนามมีตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬาฟันดาบในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/fencing/ ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬาฟันดาบในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาฟันดาบ จาก wikipedia กันเลยครับ กีฬาฟันดาบในโอลิมปิก (อังกฤษ: Fencing) ถือเป็น 1 ใน 4 ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกมาตลอดจนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้ว่างเว้นเลย […]

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 29 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์หญิงสาวผิวสีแทนกำลังเตรียมที่จะเริ่มกระโดดน้ำ โดยที่สระน้ำเป็นตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/diving/ ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬากระโดดน้ำ จาก wikipedia กันเลยครับ กีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิก เป็นชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันหลักในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬากระโดดน้ำถูกบรรจุในโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ในปี 1904 ที่เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา มีสองรายการและเป็นประเภทชายทั้งสิ้น ได้แก่ การกระโดดน้ำจากชานกระโดด (Platform) การแข่งขันดำน้ำระยะไกล (Plunge for distance) เป็นการกระโดดลงไปในน้ำแล้วดำไปให้ไกลกว่าคู่แข่งคนอื่นๆ ซึ่งผู้ชมจะไม่ได้เห็นอะไรเลย เพราะนักกีฬาอยู่ใต้น้ำ ทำให้ถูกถอดออกจากกีฬาโอลิมปิกทันที […]

  Google Doodle : London 2012 Diving กีฬากระโดนน้ำ

  Tweet วันนี้ 29 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์หญิงสาวผิวสีแทนกำลังเตรียมที่จะเริ่มกระโดดน้ำ โดยที่สระน้ำเป็นตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/diving/ ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬากระโดดน้ำ จาก wikipedia กันเลยครับ กีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิก เป็นชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันหลักในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬากระโดดน้ำถูกบรรจุในโอลิมปิกเป็นครั้งแรก ในปี 1904 ที่เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา มีสองรายการและเป็นประเภทชายทั้งสิ้น ได้แก่ การกระโดดน้ำจากชานกระโดด (Platform) การแข่งขันดำน้ำระยะไกล (Plunge for distance) เป็นการกระโดดลงไปในน้ำแล้วดำไปให้ไกลกว่าคู่แข่งคนอื่นๆ ซึ่งผู้ชมจะไม่ได้เห็นอะไรเลย เพราะนักกีฬาอยู่ใต้น้ำ ทำให้ถูกถอดออกจากกีฬาโอลิมปิกทันที […]

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 28 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์หญิงสาวกำลังยิงธนูไปที่เป้าหมาย โดยบริเวณเป้าหมายเป็นตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬายิงธนูในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/archery/ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิงธนูในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ ค้นหาต่อไปเรื่อยๆจะเจอข้อมูลของ Archery at the 2012 Summer Olympics ซึ่งเป็นของทาง wikipedia จะมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิงธนูกันเลยครับ กีฬายิงธนู (อังกฤษ: Archery) เป็นกีฬาที่ไม่ได้เน้นที่ความแข็งแรงหรือความเร็วเป็นหลัก หากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะความแม่นยำเป็นอย่างมาก […]

  Google Doodle : London 2012 Archery กีฬายิงธนู

  Tweet วันนี้ 28 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์หญิงสาวกำลังยิงธนูไปที่เป้าหมาย โดยบริเวณเป้าหมายเป็นตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬายิงธนูในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/archery/ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิงธนูในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ ค้นหาต่อไปเรื่อยๆจะเจอข้อมูลของ Archery at the 2012 Summer Olympics ซึ่งเป็นของทาง wikipedia จะมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิงธนูกันเลยครับ กีฬายิงธนู (อังกฤษ: Archery) เป็นกีฬาที่ไม่ได้เน้นที่ความแข็งแรงหรือความเร็วเป็นหลัก หากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะความแม่นยำเป็นอย่างมาก […]

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 27 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์ซึ่งสื่อถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิก ปีนี้จัดขึ้นที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถ้าสังเกตุด้านล่างจะมีคำว่า  ” เริ่มการแข่งขันแล้ว เชิญติดตามชมกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน 2012 “ เมื่อคลิกเข้าไปสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิก ผ่าน Google Plus ได้เลยครับ

  Google Doodle : London 2012 Opening Ceremony (พิธีเปิดโอลิมปิกลอนดอน 2012)

  Tweet วันนี้ 27 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์ซึ่งสื่อถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิก ปีนี้จัดขึ้นที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถ้าสังเกตุด้านล่างจะมีคำว่า  ” เริ่มการแข่งขันแล้ว เชิญติดตามชมกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน 2012 “ เมื่อคลิกเข้าไปสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาโอลิมปิก ผ่าน Google Plus ได้เลยครับ

  Continue Reading...

Page 14 of 43« First...5...1213141516...202530...Last »