Google News Archive

 • Tweet วันนี้ 9 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวอักษร Google เป็นรูป วัว หรือ พระโค ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า วันพืชมงคล ๒๕๕๕ มาดูที่มาของวันพืชมงคลจาก wikipedia กันเลยครับ

  Google Doodle : วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)

  Tweet วันนี้ 9 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวอักษร Google เป็นรูป วัว หรือ พระโค ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า วันพืชมงคล ๒๕๕๕ มาดูที่มาของวันพืชมงคลจาก wikipedia กันเลยครับ

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 4 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพบุคคลที่เขียนเป็นภาพกาตูนย์แสดงอิริยาบถต่างๆ ซึ่งได้ข้อมูลว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Keith Haring ศิลปินแห่งความรัก

  Google Doodle : Keith Haring ศิลปินแห่งความรัก

  Tweet วันนี้ 4 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพบุคคลที่เขียนเป็นภาพกาตูนย์แสดงอิริยาบถต่างๆ ซึ่งได้ข้อมูลว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Keith Haring ศิลปินแห่งความรัก

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 1 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งใส่ชุดเอี๊ยมยืนยกตัวอักษรคำว่า Google อยู่เหนือศรีษะโดยมีกล่องเครื่องมือวางอยู่ข้างๆ ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า วันแรงงานแห่งชาติ นั้นเองครับ วันนี้ผู้ใช้แรงงานจะได้หยุดพักผ่อน 1 วัน ส่วนตัวผมเองก็เป็นผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งด้วยเหมือนกันและใช้วันแรงงานนี้ไปเที่ยวปรานบุรี ครับ ..

  Google Doodle : วันแรงงานแห่งชาติ (May Day)

  Tweet วันนี้ 1 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งใส่ชุดเอี๊ยมยืนยกตัวอักษรคำว่า Google อยู่เหนือศรีษะโดยมีกล่องเครื่องมือวางอยู่ข้างๆ ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า วันแรงงานแห่งชาติ นั้นเองครับ วันนี้ผู้ใช้แรงงานจะได้หยุดพักผ่อน 1 วัน ส่วนตัวผมเองก็เป็นผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งด้วยเหมือนกันและใช้วันแรงงานนี้ไปเที่ยวปรานบุรี ครับ ..

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 24 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google และมีซิปอยู่ตรงกลาง เห็นครั้งแรกรู้สึก งงๆ ลองรูดซิปบริเวณตัวอักษร Google จากบนลงล่าง จะปรากฏข้อมูลการค้นหาที่มาของ Google Doodle นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิปนั้นเองครับ

  Google Doodle : Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิป

  Tweet วันนี้ 24 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google และมีซิปอยู่ตรงกลาง เห็นครั้งแรกรู้สึก งงๆ ลองรูดซิปบริเวณตัวอักษร Google จากบนลงล่าง จะปรากฏข้อมูลการค้นหาที่มาของ Google Doodle นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิปนั้นเองครับ

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 22 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นรูปดอกไม้ค่อยๆ เติบโตขึ้นสวยงามมากครับ ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า Earth Day ซึ่งหมายถึงวันคุ้มครองโลกนั้นเองครับ มาดูที่มาของวัน Earth Day จาก guru.sanook.com กันเลยครับ …

  Google Doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

  Tweet วันนี้ 22 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นรูปดอกไม้ค่อยๆ เติบโตขึ้นสวยงามมากครับ ลองนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพจะพบกับคำว่า Earth Day ซึ่งหมายถึงวันคุ้มครองโลกนั้นเองครับ มาดูที่มาของวัน Earth Day จาก guru.sanook.com กันเลยครับ …

  Continue Reading...

Page 16 of 43« First...510...1415161718...253035...Last »