Google News Archive

 • Tweet วันนี้ 25 มิถุนายน 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพงานศิลปะที่ใช้จินตนาการในการถ่ายทอดอารมณ์ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าเป็นงานของ Antoni Gaudí สถาปนิกชาวสเปน 

  Google Doodle : ประวัติ Antoni Gaudí สถาปนิกชาวสเปน

  Tweet วันนี้ 25 มิถุนายน 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพงานศิลปะที่ใช้จินตนาการในการถ่ายทอดอารมณ์ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าเป็นงานของ Antoni Gaudí สถาปนิกชาวสเปน 

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 25 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพ นักร้องสาว อยู่ท่ามกลางเวที ด้วยท่าทางที่มีความสุข ค้นหาข้อมูลจาก Google เธอก็คือ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลง วันนี้ตรงกับวันเกิดปีที่ 96 ของ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) เธอเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1917 และเสียชีวิตลงวันที่ 15 มิถุนายน […]

  Google Doodle : วันเกิดปีที่ 96 ของ Ella Fitzgerald สตรีหมายเลขหนึ่งวงการเพลง

  Tweet วันนี้ 25 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพ นักร้องสาว อยู่ท่ามกลางเวที ด้วยท่าทางที่มีความสุข ค้นหาข้อมูลจาก Google เธอก็คือ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลง วันนี้ตรงกับวันเกิดปีที่ 96 ของ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) เธอเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1917 และเสียชีวิตลงวันที่ 15 มิถุนายน […]

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 22 เมษายน 2556 Google Doodle ได้นำเสนอภาพบน Google เป็นรูปธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ ลำธาร ลองกดปุ่ม PLAY บนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางจะเห็นความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ซึ่งค่อยๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน พระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมา ต้นไม้ก็เริ่มต้นเจริญงอกงาม และลำธารมีปลาว่ายวนไปมา ทุกวันนี้โลกเราถูกคุกคามมีการตัดไม้่ทำลายป่าเกิดขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีวันคุ้มครองโลกเกิดขึ้น เพื่อให้ชาวโลกหันมาให้ความสนใจในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

  Google Doodle: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 2013

  Tweet วันนี้ 22 เมษายน 2556 Google Doodle ได้นำเสนอภาพบน Google เป็นรูปธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ ดอกไม้ ลำธาร ลองกดปุ่ม PLAY บนดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลางจะเห็นความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ซึ่งค่อยๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน พระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมา ต้นไม้ก็เริ่มต้นเจริญงอกงาม และลำธารมีปลาว่ายวนไปมา ทุกวันนี้โลกเราถูกคุกคามมีการตัดไม้่ทำลายป่าเกิดขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีวันคุ้มครองโลกเกิดขึ้น เพื่อให้ชาวโลกหันมาให้ความสนใจในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 15 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพลายเส้นสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อรำลึกถึง Leonhard Euler  ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ค้นหาข้อมูลพบว่าวันนี้เป็นวันเกิดปีที่ 603 ของ Leonhard Euler เขาเกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1707 และเสียชีวิตลงวันที่ 18 กันยาย ค.ศ. 1783 รวมอายุได้ 76 ปี 

  Google Doodle : วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์โลก

  Tweet วันนี้ 15 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพลายเส้นสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อรำลึกถึง Leonhard Euler  ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ค้นหาข้อมูลพบว่าวันนี้เป็นวันเกิดปีที่ 603 ของ Leonhard Euler เขาเกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1707 และเสียชีวิตลงวันที่ 18 กันยาย ค.ศ. 1783 รวมอายุได้ 76 ปี 

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 13 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพที่สื่อถึงการทำบุญขี้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของคนไทย ขอให้เพื่อนๆทุกคนเที่ยวสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน เดินทางปลอดภัย ที่สำคัญ เมาไม่ขับนะครับ

  Google Doodle : ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๕๖ (Songkran Festival)

  Tweet วันนี้ 13 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพที่สื่อถึงการทำบุญขี้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของคนไทย ขอให้เพื่อนๆทุกคนเที่ยวสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน เดินทางปลอดภัย ที่สำคัญ เมาไม่ขับนะครับ

  Continue Reading...

Page 3 of 4312345...101520...Last »