วิธีจอง iPhone 5 ผ่าน AIS มัดจำเพียง 1,000 บาท ไม่ต้องรอต่อคิว

วันนี้ทาง AIS เปิดให้สาวก Apple ที่เป็นลูกค้าเดิมเข้าจอง iPhone 5 ผ่านทางหน้าเว็บ http://www.ais.co.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน มาดูขั้นตอนการเ้ข้าจองกันเลยครับ

1.เข้าไปที่ http://www.ais.co.th คลิก AIS Online Shopping


2.เลือกรุ่น iPhone5 ที่ต้องการ เริ่มตั้งแต่ 16 G ,  32G และ 64G

3.ทำการเลือกสี พร้อมชำระค่าจอง 1,000 บาท

4 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของระบบเอไอเอส และรอรับรหัสผ่าน

เงื่อนไขการจอง
1. ผู้จองสินค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจองสินค้า โดย 1 เลขหมายมีสิทธิ์จองสินค้าได้ 1 ชิ้นเท่านั้น
2. ผู้จองสินค้าจะต้องชำระเงินค่ามัดจำสินค้าตามจำนวนเงินและวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้
3. โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจองสินค้าให้ครบถ้วนก่อนยืนยันการจองสินค้า
4. เมื่อยืนยันการจองสินค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการจองสินค้าในภายหลังได้ และไม่สามารถยกเลิกการจองสินค้าได้
5. เมื่อทำรายการจองสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จองสินค้าจะได้รับเลขที่รับจองสินค้า และสามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสั่งจองสินค้าได้
6. ผู้จองสินค้าจะต้องมารับสินค้า พร้อมชำระราคาสินค้าส่วนที่เหลือ ณ สถานที่ที่ระบุ ภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ในกรณีผู้จองสินค้าไม่มารับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือต้องการยกเลิกการจอง
8. ผู้จองสินค้าตกลงจะไม่โอนสิทธิการจองสินค้าให้แก่บุคคลอื่น และจะไม่หาผลประโยชน์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น
9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจอง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการผ่อนสินค้า
พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องพร้อม AIS Package เท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
ธ.กรุงเทพ, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุศรีอยุธยา, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์, เซ็นทรัลคาร์ด, โรบินสันคาร์ด, บัตรเคทีซี ( ธนาคารกรุงไทย), บัตร simple plan , และ บัตร smile plan

การติดต่อรับสินค้า
1. สามารถรับสินค้าได้ตามสาขาที่ท่านเลือก ทาง AIS จะส่ง SMS ยืนยันวันเวลารับสินค้าให้ท่านทราบทันที
2. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดที่สาขาที่รับสินค้า โดยสามารถชำระเป็น เงินสด หรือบัตรเครดิต ก็ได้
3. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรับสินค้า
– บัตรประชาชน
– ใบรายละเอียดการสั่งซื้อ/จอง (คุณจะได้รับทาง email หลังจากทำการจองเรียบร้อยแล้ว) หรือคุณสามารถ print ได้จาก เมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับสินค้า ให้กับผู้รับสินค้า ที่มีชื่อและนามสกุล ตรงกับรายการสั่งจองสินค้าเท่านั้น

อ่านรายละเอียดและศึกษาขั้นตอนการรับเครื่องให้เรียบร้อย เพียงแค่นี้ iPhone5 ที่คุณต้องการก็จะตกอยู่ในมือคุณในอีกไม่นานนี้ครับ

About admin