Facebook Home คืออะไร

Facebook Home คือระบบเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่า Launcher ซึ่งทำให้ผู้ใช้แอนดรอยด์สามารถใช้งานเฟซบุ๊กโดยไม่ต้องคลิกเปิดแอป และเริ่มพัฒนาให้ใช้งานกับ Android smartphones ถูกออกแบบให้ใช้งานติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงได้ง่าย จุดเด่นของ Facebook Home คือการแสดงข้อความล่าสุดของเพื่อนๆ (News Feed) บนหน้า lock screen และหน้า home screen ของสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ผู้ใช้สามารถจะกด Like และเขียน Comment ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจากหน้าจอโดยตรง


Facebook Home 2

ทางผู้ก่อตั้ง Facebook นั้นก็คือ Mark Zuckerberg หวังว่า Facebook Home จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้ smartphones โดยช่วงแรกจะอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android และ HTC จะเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ติดตั้งระบบ Facebook Home ในสมาร์ทโฟนจากโรงงานโดยตรง โดยรุ่นนี้มีชื่อว่า HTC First กำหนดการวางขายคือวันที่ 12 เมษายน 2556 ราคา 99.99 เหรียญสหรัฐ ส่วนสาวก iOS อาจจะต้่องรออีกซักระยะเพราะเงื่อนไขของ iOS ที่จะเืชื่อมต่อกับ Facebook Home อาจจะมีมากพอสมควร

Facebook Home

ผู้ใช้ HTX และ Samsung บางรุ่นจะสามารถดาวน์โหลด Facebook Home ไปใช้งานได้ผ่านร้าน Play Store ในวันที่ 12 เมษายนนี้ ได้แก่ HTC One, HTC One X, Samsung Galaxy SIII, Samsung Galaxy S4 และ Samsung Galaxy Note II ด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากวันที่ 12 เมษายน คงต้องมาดูกันว่า Facebook Home จะใช้งานง่ายและสะดวกสบายตามที่ Mark Zuckerberg พูดไว้จริงหรือเปล่า

 

via : http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Home

About admin