G+Android : Galaxy Note 10.1 หนังสั้น The Inspiration นิ้วกลม


Galaxy Note 10.1 : The Inspiration – Trailer นิ้วกลม

หนังสั้นโปรโมท Galaxy Note 10.1 ที่ชื่อว่า The Inspiration นิ้วกลม จะได้เห็นการใช้งาน Galaxy Note 10.1 พร้อมเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ณ ตอนนี้มีอยู่เพียง 3 EP เชิญชมกันได้เลยครับGalaxy Note 10.1 : The Inspiration EP1 นิ้วกลม


Galaxy Note 10.1 : The Inspiration EP2 นิ้วกลม

Galaxy Note 10.1 : The Inspiration EP3 นิ้วกลม

by 

About admin