SOPA/PIPA คืออะไร ทำไมต้องหยุดประท้วง 1 วัน

เมื่อวาน (18 มกราคม 2555) http://en.wikipedia.org ไม่สามารถใช้งานได้ 1 วัน ทำให้หลายๆคนไม่สามารถ ค้นหาข้อมูลได้

มีเว็ปอื่นๆอย่างเช่น Reddit , Google.com , WordPress.org ,  Mozilla และอีกมากมายทำการร่วมประท้วง SOPA/PIPA  ในรูปแบบแตกต่างกันไป ..

ผมใช้งาน http://en.wikipedia.org ในการค้นหาข้อมูลเพื่อเขียน Blog และอ่านเรื่องราวอื่นๆอย่างเช่นค้นหาข้อมูล หนัง , เพลง , เกมส์ , กีฬา , IT และอื่นๆ เสมอ ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษของผมยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ แต่ถ้าได้อ่านบ่อยๆ ก็รู้สึกถึงพัฒนาการของตัวเอง ถ้าแปลไม่ได้จริงๆ ก็เปลี่ยน Url ด้านหน้า จากคำว่า en เป็น th บางครั้งเนื้อหาอาจจะมีการแปลเป็นภาษาไทยในบางเรื่อง

วันนี้เลยเข้ามาหาข้อมูลจาก http://en.wikipedia.org เช่นเดิมและได้ข้อมูลตามนี้ครับ

http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act เนื้อหาภาษาอังกฤษ

http://en.wikipedia.org/wiki/Protect_Intellectual_Property_Act เนื้อหาภาษาอังกฤษ

http://th.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act เนื้อหาภาษาไทย

มาทำความเข้าใจ SOPA ในภาคภาษาไทยกันครับ

ร่างรัฐบัญญัติหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (อังกฤษ: Stop Online Piracy Act, เรียกโดยย่อว่า “SOPA”), หรือรหัสว่า เอช.อาร์. 3261 (H.R. 3261), เป็นร่างรัฐบัญญัติที่ลามาร์ สมิธ (Lamar Smith) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 พร้อมเพื่อนสมาชิกสิบสองคนจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสอง มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความสามารถของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและของผู้ถือลิขสิทธิ์ในอันที่จะต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าปลอมในโลกออนไลน์ รัฐบัญญัตินี้ใช้รัฐบัญญัติส่งเสริมไอพี (PRO-IP Act) ที่ตราขึ้นเมื่อปี 2551 และร่างรัฐบัญญัติคุ้มครองไอพี (Protect IP Act) ที่วุฒิสภาแห่งสรัฐอเมริกาเสนอ เป็นแม่แบบ และบัดนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการด้านการยุติธรรมแห่งสภาผู้แทนราษฎร (House Judiciary Committee)

ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวจักให้อำนาจกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) และผู้ถือลิขสิทธิ์ ร้องขอให้ศาลสั่งปราบปรามบรรดาเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่าจัดให้มีหรือส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์, สั่งห้ามบรรดาเครือข่ายโฆษณาออนไลน์หรือเครือข่ายช่วยรับชำระหนี้ออนไลน์ เป็นต้นว่า เพย์แพล (PayPal) คบค้าหากินกับเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์, สั่งห้ามโปรแกรมค้นหา (search engine) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น และสั่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้สะกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์เช่นว่า ร่างรัฐบัญญัตินี้ยังกำหนดให้การเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ทั้งยังให้ถือว่า การใด ๆ ที่บรรดาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกระทำไปเพื่อต่อต้านเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่เป็นความผิดและไม่อยู่ในความรับผิดทุกประการ แต่ให้ผู้ถือลิขสิทธิ์ที่เจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่า เว็บไซต์ใดมีส่วนละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับผิดทางแพ่งต่อเว็บไซต์นั้น
ผู้สนับสนุนรัฐบัญญัตินี้ว่า รัฐบัญญัติจักเป็นเครื่องช่วยพิทักษ์รักษาตลาดทรัพย์สินทางปัญญา อันรวมถึงการงานและรัษฎากรที่งอกเงยจากตลาดดังกล่าว ทั้งยังว่า เป็นคราวจำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพให้แก่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อต่อต้านเว็บไซต์ต่างชาติเป็นการเฉพาะ ขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยว่า รัฐบัญญัตินี้มีนัยเป็นการตรวจพิจารณาทางอินเทอร์เน็ต (internet censorship) อันจะส่งผลให้โลกอินเทอร์เน็ตง่อยเปลี้ย และคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยคณะกรรมาธิการด้านการยุติธรรมฯ จัดประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ประธานกรรมาธิการคณะดังกล่าวมีกำหนดจะแปรญัตติร่างพระราชบัญญัตินี้ในวันที่ 15 ธันวาคม และว่า ยังอภิปราย และ “เปิดให้มีการปรับปรุง” ร่างรัฐบัญญัติกันได้อยู่

 

About admin