ยื่นอุทรธรณ์ Google เพื่อให้เปลี่ยนใจยกเลิก Google Reader

Keep Google Reader Running

หลังจากได้ยินข่าวว่า ทาง Google จะปิดบริการ Google Reader ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ มีผู้ใช้งาน Google Reader รู้สึกเสียดายบริการดีๆ ที่เอาไว้สำหรับอ่าน Feed ข่าวต่างๆ ซึ่งผุ้ใช้งานทำการแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างดี รวมทั้งตัวของผมเองด้วย สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก่อนถึงวันที่ Google Reader จะปิดก็คือหาบริการที่ใกล้เคียงกัน มาใช้ในการรับ Feed ข่าวต่างๆ


google rip

ในตอนนี้ กลุ่มผู้ใช้ Google Reader ได้รวมตัวกันลงชื่อเพื่อขออุทรธรณ์กับทาง Google โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100,000 ชื่อ จนถึงวันนี้ มีผู้คนเข้าร่วมลงชื่อแล้วกว่า 60,000 รายชื่อ ยังขาดอีกประมาณ 40,000 รายชื่อ

google rip 2

เพื่อนๆ ชาวไทยที่ยังอย่างใช้งาน Google Reader ก็สามารถเข้าร่วมลงชื่อได้ที่ www.change.org แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่รับประกันว่าทาง Google จะยอมการขอ อุทรธรณ์ ในครั้งนี้หรือไม่


About admin