G+Update : ทำความเข้าใจ Google+ ผ่าน Clip Vdo


ช่วงนี้ผมยังไม่ได้ปรับแต่ง Blog เพื่อรองรับการทำ SEO เลย แต่หาข้อมูลเพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทำความคุ้นเคยก่อนดีกว่า ถ้าใครไม่ชอบการอ่าน ก็หันมาดู Clip ที่อยู่ตาม Youtube ลองเข้าไปค้นหาได้เลยครับ ช่วงนี้มีการทำ Clip ออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการประหยัด Bandwidth ขอใช้พื้นที่ในการให้ข้อมูลอย่างคุ้มค่าโดยการที่ผมจะฝาก Link เอาไ้ว้และให้เพื่อนๆเข้าไปดูกันครับ

1.ข่าวสามมิติแนะนำ Google
https://www.youtube.com/watch?v=3lAOsXYd0X0&feature=player_embedded

2.ต้นฉบับการใช้งานจาก Google Plus
http://www.youtube.com/watch?v=xwnJ5Bl4kLI&feature=player_embedded

3.พี่@howhow Salwala มี Clip สอนการใช้งานมาให้ชม
ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9dBd6z8lrU8
ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yC5DE11OHDA

4.การจัดการรูปภาพแลการแก้ไขรูปภาพใน Google+
https://www.youtube.com/watch?v=bFP2TCIDI2Q&feature=player_embedded

โพสนี้ฝากไ้ว้แค่ 4 Clip ก่อนนะครับ

@Narain Binkasun

About admin