G+Extension : Circlestar for Google+


บางครั้งในการอ่านสตรีมที่วิ่งอยู่ใน Google+ นั้นมีหลายเรื่องมากมาย มีวิธีการ Favorites โพสที่ชื่นชอบและเก็บโพสนั้นไว้บน Google+ เพื่อไว้อ่านภายหลัง มาดูการใช้งานกันเลยครับ

1.ลง extension ที่ชื่อ Circlestar for Google+

2.จะมีรูปดาวปรากฎขึ้นที่ด้านบนของโพสใน Google+ ให้ทำการคลิกให้ีดาวมีสีเหลืองในโพสที่เราชื่นชอบ หลังจากนั้นก็ทำการอ่านโพสอื่นๆต่อไป

3.เมื่อเราทำการ คลิกที่รูปดาวแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นจะมาปรากฎบริเวณด้านขวามือ เพื่อให้เราได้เปิดอ่านโพสที่เราืชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษทีละโพส ถ้าเราอยากจะลบให้ทำการกดที่รูปดาวซ้ำอีกครั้ง

4.สามารถทำการแ้ำก้ชื่อได้โดยการกดที่รูปเฟืองด้านหลัง

Circlestar for Google+ เป็นอีกทางเหลือหนึ่งของการ Favorites โพสที่เราชื่นชอบครับ 😀 +

About admin