G+Infographic : ประเทศที่ใช้ Google+ มากที่สุดใน 3 สัปดาห์แรก


มาย้อนดูประเทศที่ใช้งาน Google + มากที่สุด 10 ประเทศ ในช่วง 3 สัปดาห์แรกที่เปิดตัว
ข้อมูลระหว่างวันที่ 29 มิถุุนายน 2554 – 19 กรกฎาคม 2554


จาก Infographic เราสามารถรู้ถึง 10 อันดับประเทศที่ใช้งานมากที่สุด ถ้าแยกตามทวีปจะได้ข้อมูลดังนี้ต่อไปนี้ครับ

ทวีปอเมริกามีผู้ใช้งานเยอะที่สุดถึง 5.31 ล้าน

ทวีปเอเชียของเราอินเดียมีผู้ใช้งานถึง 2.85 ล้าน
รองลงมาเป็นไต้หวัน 0.52 ล้าน

ทวีปยุโรป ประเทศอังกฤษมีผู้ใช้งาน 0.87 ล้าน
เยอรมัน 0.74 ล้าน
ฝรั่งเศส 0.50 ล้าน
ตุรกี 0.37 ล้าน
สเปน 0.37 ล้าน

ทวีปอเมริกาเหนือ แคนนาดา 0.86 ล้าน

ทวีปอเมริกาใต้ บราซิล 0.62 ล้าน

รวมทั้งหมด 19.93 ล้าน Users

ส่วนประเทศไทยของเราก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ครับ 😀 +

About admin