Google Doodle : ประวัติ Léon Foucault นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส

ประวัติ Léon Foucault

วันนี้ 18 กันยายน 2556 ทาง Google Doodle มีภาพแนววิทยาศาสตร์ ทดลองทำการคลิกที่ปุ่มขวามือของภาพ จะมีลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา ซึ่งเป็น ผลงานของ Léon Foucault นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่เรียกว่า ไจโรสโคป (gyroscope)


ประวัติ Léon Foucault

Léon Foucault เกิดเมื่อเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1819 ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของ Léon Foucault มีอยู่หลายอย่างโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาก็คือ สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า  ไจโรสโคป (gyroscope) โดยสิ่งประดิษฐ์นี้จะบ่งบอกถึงทฤษฎีที่มีคนสงสัยว่าโลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองจริงหรือเปล่า 

Speed of light

ภาพไดอะแกรมแสดงการทำงานของแสงทีเรียกว่า Speed of light ซึ่งมีการใช้แสงเลเซอร์ในการทดลองชิ้นนี้ และต่อไปผลงานของเขาได้มีผู้นำแนวความคิดต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาต่ออย่างเช่น ทำการทำเข็มทิศ และระบบนำร่องที่ใช้บนเครื่องบิน และ เรือใหญ่อีกมากมาย

Léon Foucault เสียชีวิตและจากไปอย่างสงลด้วยโรคเส้นเลือดตีบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1868 รวมอายุได้เพียง 48 ปี และวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันเกิด 194 ปี ของนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งในโลก


ที่มา :en.wikipedia.org

About admin