Google Doodle : ประวัติ Rembrandt van Rijn จิตรกรชื่อดังแห่งยุโรป

Rembrandt van Rijn (1)

ห่างหายไปนานสำหรับ Google Doodle และมาถึงวันนี้ 15 กรกฎาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพชายคนหนึ่งใส่หมวกกำลังจ้องหน้าเราอยู่ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าชายคนนั้นมีชื่อว่า Rembrandt van Rijn จิตรกรชื่อดังแห่งยุโรป 


Rembrandt van Rijn (1)

Rembrandt van Rijn  เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 1606 ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ และเสียชีวิตวันที่ 4 ตุลาคม 1669 (รวมอายุได้ 63 ปี ) ผลงานของ Rembrandt van Rijn ในอดีต ทำให้ เนเธอร์แลนด์ รุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็น ยุคทอง (Dutch golden age) ในช่วงศตวรรษที่ 17 และเป็นผู้มีอำนาจทั้งด้านอิทธิพลการเมือง, วิทยาศาสตร์, พาณิชย์ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจิตรกรรม เขาเป็นบุตของครอบครัวเจ้าของโรงงานและหุ้นส่วนโรงสีลมในเมืองไลเดน (Leiden) เนเธอร์แลนด์  เมื่อเขาอายุ 14 ปี ได้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง แต่เขาแทบจะไม่เรียนมากเพราะว่าในขณะเดียวกันเขาขอให้พ่อแม่ของเขาฝึกหัดเขาให้เป็นจิตรกร เมื่อโตขี้น เขากลายเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเซนต์ลุค (สมาคมของจิตรกร) และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และมีผลงานมากมายในยุคนั้น

ตัวอย่างผลงานของ Rembrandt van Rijn 

Rembrandt van Rijn (2)

ภาพ บทเรียนกายวิภาคของนายแพทย์ทุลพ์ โดยแรมบรังด์ แสดงภาพของการสาธิตการชำแหละศพในสมัยศตวรรษที่ 17

Rembrandt van Rijn (3)


การเฝ้ายามกลางคืน หรือ กองทหารของฟรันส์ แบนนิง ค็อค พ.ศ. 2185 สีน้ำมันบนผ้าใบ แสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัม

via : http://th.wikipedia.org

About admin