Google Doodle : วันชาติไทยตรงกับ 5 ธันวาคมของทุกปี


วันนี้ถ้าใครเข้าใช้งานค้นหาขอมูลจากเว็บไซต์ Google จะเห็นรูปตัวอักษร Google เป็นลวดลายและสีธงชาติไทย โดยสัญลักษณ์ Google Doodle นี้เป็นการร่วมฉลองวันชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี (เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 24 มิถุนายน) นอกจากจะเป็นวันชาติไทยแล้วยังเป็น วันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงของพวกเราชาวไทย)

About admin