Google Doodle : วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันนี้ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นภาษาไทยโดยเขียนว่ากูเกิลโดยมีไก่อยู่ด้านขวาและลิงอยู่ด้านซ้าย เนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยที่มาของวันนี้มาจากที่ ระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันภาษาไทยแห่งชาติ (1)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

” เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก “


วันภาษาไทยแห่งชาติ (2)

คนไทยภาคภูมิใจที่เรามีภาษาของเราเอง และทุกคนสามารถช่วยรักษาภาษาไทยของเราด้วยการ พูด เขียน และอ่านให้ถูกต้อง ส่วนคำที่ไม่ใช้ภาษาไทยโดยแท้เช่น จุงเบย , บ่องตง ก็ขอให้ใช้งานอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกันเพื่อคลายเครียดเพิ่มรอยยิ้มเป็นครั้งเป็นคราว ตามความเหมาะสมนะครับ

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wik

About admin