Google Doodle : วันเกิดปีที่ 306 ของ Leonhard Euler นักคณิตศาสตร์โลก

Leonhard Euler

วันนี้ 15 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพลายเส้นสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อรำลึกถึง Leonhard Euler  ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ค้นหาข้อมูลพบว่าวันนี้เป็นวันเกิดปีที่ 603 ของ Leonhard Euler เขาเกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1707 และเสียชีวิตลงวันที่ 18 กันยาย ค.ศ. 1783 รวมอายุได้ 76 ปี 


Leonhard Euler

Leonhard Euler เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “ฟังก์ชัน” (ตามคำนิยามของไลบ์นิซ ใน ค.ศ. 1694) ในการบรรยายถึงความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร เช่นy = F(x) เขายังได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่ประยุกต์แคลคูลัสเข้าไปยังวิชาฟิสิกส์

Leonhard Euler 2

เขาต้องสูญเสียการมองเห็น และตาบอดสนิทตลอด 17 ปีสุดท้ายในชีวิตของเขา ซึ่งในช่วงนี้เองที่เขาสามารถผลิตผลงานได้ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของผลงานทั้งหมดของเขา

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler

About admin