Google Doodle : วันเกิดปีที่ 540 ของนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส

นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง Google Doodle ได้มีภาพคล้ายๆกลุ่มดวงดาววิ่งวนอยู่บนตัวอักษร Google ค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นวันเกิดปีที่ 540 ของ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ เขาเกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 และเสียชีวิตลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1543 รวมอายุได้


 

 

Nikolaus Kopernikus

ประวัติ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส จาก wikipedia

นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส (ละติน: Nicolaus Copernicus Torinensis, โปแลนด์: Mikołaj Kopernik; 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 – 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1543) เป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาผู้คิดค้นแบบจำลองระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางสมบูรณ์ ซึ่งดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของเอกภพ มิใช่โลก

การตีพิมพ์หนังสือ De revolutionibus orbium coelestium (ว่าด้วยการปฏิวัติของทรงกลมฟ้า) ของโคเปอร์นิคัส ก่อนหน้าที่เขาเสียชีวิตไม่นาน ถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เป็นการเริ่มต้นการปฏิวัติโคเปอร์นิคัสและมีส่วนสำคัญต่อความรุ่งเรืองของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นตามมา ทฤษฎีระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอธิบายกลไกของระบบสุริยะในเชิงคณิตศาสตร์ มิใช่ด้วยคำของอริสโตเติล

โคเปอร์นิคัสเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาแห่งสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา เป็นทั้งนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักนิติศาสตร์ที่สำเร็จดุษฎีบัณฑิตในวิากฎหมาย นักฟิสิกส์ ผู้รู้สี่ภาษา นักวิชาการคลาสสิก นักแปล ศิลปิน สงฆ์คาทอลิก ผู้ว่าราชการ นักการทูตและนักเศรษฐศาสตร์

ขณะที่ไม่มีกี่วันมานี้มีอุกกาบาตทะลุวงโคจรของโลกตกลงมาที่ประเทศรัสเซีย มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต การศึกษาดาราศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สำัคัญมากสำหรับศึกษาเอาไว้รับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ


About admin