Google Doodle : วันเกิด Auguste Rodin ครบรอบ 172 ปี นักประติมากรฝรั่งเศส

วันนี้ 12 พฤศจิกายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพรูปปั้นชายคนหนึ่งกำลังนั่งเหมือนคิดอะไรบางอย่างอยู่คนเดียว ซึ่งเป็นผลงานของ Auguste Rodin (ออกุสต์ โรแดง) นักประติมากรชื่อดัง เขาเกิดเมื่อวันที่ 12 November 1840 ในกรุงปาริส ประเทศฝรั่งเศส และเสียชีวิตลงในวันที่ 17 November 1917 รวมอายุได้ 77 ปี


ผลงานของเขามีมากมายจนกลายมาเป็น พิพิธภัณฑ์โรแดง อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปิดทำการใน ค.ศ. 1919 อุทิศให้กับงานประติมากรฝรั่งเศส ออกุสต์ โรแดง ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ ที่โรงแรม Biron และบริเวณรอบๆ โรงแรมในใจกลางกรุงปารีส และบ้านเดิมของออกุสต์ โรแดงที่ Meudon มีการรวมรวมผลงานทั้งหมดแบ่งเป็นประติมากรรม 6,600 ชิ้น ภาพวาด 8,000 ภาพ ภาพถ่ายเก่า 8,000 ภาพ และศิลปวัตถุ อีก 7,000 ชิ้น มีผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละปีกว่า 700,000 คน

About admin