Google Doodle : วันเกิด Bram Stoker ครบรอบ 165 ปี ผู้แต่งแดรกคูลา

วันนี้ 8 พฤศจิกายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพนวนิยายเรื่องต่างๆ ของ Bram Stoker เรื่องที่ทั่วโลกรู้จักกันดีคือ แดรกคูลา ซึ่งเป็นผีดูดเลือดที่น่ากลัวที่สุดในยุคนั้น และเรื่องอื่นๆอีกประมาณ 32 เรื่องซึ่งได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จ


บราม สโตกเกอร์ (Bram Stoker) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1847 ในประเทศ ไอร์แลนด์ และเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ วันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1912 รวมอายุได้ 64 ปี เขาเป็นนักเขียนนวนิยาย มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ในยุคนั้น

วันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเขา ครบรอบ 161 ปี สาเหตุที่ Bram Stoker เขียนนวนิยายเกี่ยวกับ แวมไพร์ได้น่าอ่านเพราะเรื่องนี้เกิดจากฝันร้ายที่น่าหวาดกลัวของเขาเอง จากนั้นเขาก็ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องแวมไพร์ และผีดูดเลือดนี้อย่างจริงจังในห้องสมุด

via : en.wikipedia.org

About admin