Google Doodle : 161th anniversary of Moby-Dick

วันนี้ 18 ตุลาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพกาตูนย์การออกผจญภัยในทะเลซึ่งเป็นอยู่ในนวนิยายเรื่อง “Moby-dick” ของนักเขียนชื่อดัง “Herman Melville” ทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้เฮอร์แมน แมลวิลล์ (Herman Melville) เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1819 ที่รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และเสียชีวิต วันที่ 28 กันยายน ค.ศ.1891 รวมอายุได้ 72 ปี เขาเป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง วันนี้ตรงกับวันซึ่งเป็นมีการวางจำหน่ายวรรณกรรมเรื่องเยี่ยม “Moby-dick” ครบรอบ 161 ปี ครับ

About admin