Google Doodle : Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิป

วันนี้ 24 เมษายน Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google และมีซิปอยู่ตรงกลาง เห็นครั้งแรกรู้สึก งงๆ ลองรูดซิปบริเวณตัวอักษร Google จากบนลงล่าง จะปรากฏข้อมูลการค้นหาที่มาของ Google Doodle นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของ Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิปนั้นเองครับ

Gideon Sundback เกิดวันที่ 24 เมษายน 1880 และเสียชีวิตลงในวันที่ 21 มิถุนายน 1954 รวมอายุได้ 74 ปี นับว่าการคิดค้นซิปเป็นนวัตกรรมที่มีค่ามากๆในสมัยก่อน และทุกคนในโลกปัจจุบันยังต้องใช้ซิปกันต่อไปเรื่อยๆ แน่นอนเลยครับ 😀


About admin