Google Doodle : Julia Child 100th Birthday

หลังจาก Google Doodle ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน วันนี้ 15 สิงหาคม Google Doodle เสนอภาพกาตูนย์หญิืงซึ่งมีลักษณะคล้ายแม่ครัว


ค้นหาข้อมูลแม่ครัวคนนี้ จาก wikipedia แล้วได้ข้อมูลเธอคือ Julia Child เป็นชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1912 และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมคม 2004 รวมอายุได้ 91 ปี Julia Child เธอได้รับการยอมรับในฝีมือทำอาหารฝรั่งเศสให้คนอเมริกันได้ลิ้มลอง โดยมีการทำอาหารฝรั่งเศสผ่านรายการโทรทัศน์จนทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดัง วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 100 ปีของ Julia Child ครับ

Julia Child อยู่ในงาน Miami Book Fair International ปี 1989


ห้องครัวของ Julia Child

About admin