Google Doodle : London 2012 Archery กีฬายิงธนู

วันนี้ 28 กรกฎาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพภาพตัวกาตูนย์หญิงสาวกำลังยิงธนูไปที่เป้าหมาย โดยบริเวณเป้าหมายเป็นตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬายิงธนูในโอลิมปิกเกมส์ ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/archery/ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิงธนูในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้


ค้นหาต่อไปเรื่อยๆจะเจอข้อมูลของ Archery at the 2012 Summer Olympics ซึ่งเป็นของทาง wikipedia จะมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มาดูข้อมูลเกี่ยวกับกีฬายิงธนูกันเลยครับ

กีฬายิงธนู (อังกฤษ: Archery) เป็นกีฬาที่ไม่ได้เน้นที่ความแข็งแรงหรือความเร็วเป็นหลัก หากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะความแม่นยำเป็นอย่างมาก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นมีการแข่งขันยิงธนูด้วยในโอลิมปิกสมัยโบราณแต่ก็เลิกไป และได้รับการบรรจุใหม่ตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกปี 1972 ที่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน

กีฬายิงธนูมีการแข่งขันหลายประเภท เช่น ประเภทลาน (field shooting) จัดการแข่งขันคล้ายกับการล่าสัตว์ คือวางเป้าเล็กๆไว้ที่ตำแหน่งและระยะต่างๆกันตามสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ ประเภทไฟลท์ ชู้ตติ้ง (flight shooting) จะเน้นที่ระยะมากกว่าความแม่นยำ หรือประเภทสกีอาร์เชอรี (ski-archery) แข่งขันยิงธนูในสภาพภูมิประเทศต่างๆ โดยมีเล่นสกีหรือสเก็ตด้วย แต่ที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดและใช้จัดการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ก็คือ ประเภทเป้า (target shooting)

ขอแถมด้วย Clip พิธีเปิด London 2012 อย่างเป็นทางการครับ …

About admin