Google Doodle : London 2012 Javelin กีฬาพุ่งแหลน

วันนี้ 6 สิงหาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวกาตูนย์กำลังลงแข่งกีฬาพุ่งแหลน โดยริมสนามมีตัวอักษร Google ซึ่งสื่อถึงเรื่องการแข่งขันกีฬาพุ่งแหลน ทำการคลิกไปที่ภาพจะได้ผลการค้นหาเป็นข้อมูลเกี่ยว Website http://www.london2012.com/athletics/event/men-javelin-throw/records/  ซึ่งเป็นข้อมูลกีฬาพุ่งแหลน ในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้


มาดูข้อมูลและกติกาเกี่ยวกับกีฬาพุ่งแหลนกันซัดนิดครับ

1) พื้นฐานการพุ่งแหลน
– เทคนิคการพุ่งแหลน ประกอบด้วบ วิ่งทำท่า 5 ก้าว พุ่ง และทรงตัว
– ท่า 5 ก้าวเริ่มด้วยเท้าขวาสัมผัสพื้น

2) ท่าวิ่ง
– ท่าวิ่ง 5 ก้าวเป็นสิ่งสำคัญที่กระทำต่อจากการวิ่งเพื่อทำความเร็วสู่ระดับที่เหมาะสมโดยวิ่งประมาณ 8 ก้าว
– ถือแหลนตามแนวนอนด้วยการงอแขนอยู่เ้หนือไหล่

3) ก้าว 1 ก้าว 2
– เมื่อวางเท้าขวา แขนขวาก็จะเริ่มเหยียดไปข้างหลังให้สูงกว่าระดับแนวไหล่ ฝ่ามือหงายขึ้น
– คงระดับความเร็วไว้

4) ก้าว 3
– หัวแหลนชิดศีรษะ
– ก้าว 3 เป็นก้าวเตรียมสำหรับไขวเ้เท้า

5) ก้าว 4 ไขว้เท้า
– ช่วงก้าวยาวกว่า ถีบส่งด้วยขาซ้าย เคลื่อนลอยไปอย่างราบเรียบ
– ขาขวาก้าวไขว้ขาซ้าย ก่อนวางเท้าขวาเท้าซ้ายจะอยู่ข้างหน้า

6) ก้าว 5
– วางขาซ้าย ( ขายัน ) ด้วยส้นเท้า เหยียดขาตึง ” เหมือนท่อนไม้”
– แขนขวาเหยียดตึง นิ่ง สูงเหนือไหล่

7) การพุ่ง
– ร่างกายเป็นรูปโค้ง
– ขาซ้ายเหยีัยดตึง
– พุ่งในขณะที่ขาเหยียดตึง
– บิดสะโำพกขวาไปข้างหน้าอย่้างรวดเร็ว แขนซ้ายอยู่ข้างลำตัว
– ดึงศอกขวาเฉียงขึ้นผ่านศีรษะ

8) ทรงตัว
– ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเพื่อทรงตัว

สรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิก London 2012 จีนได้ไป 61 เหรียญทอง ยังคงนำอเมริกาอยู่เพียง 1 เหรียญครับ

About admin