Google Doodle : Maria Montessori’s 142 birthday

วันนี้ 31 สิงหาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพของเล่นไม้คล้ายๆที่เราเคยเล่นสมัยเด็กๆ ค้นหาจาก wikipedia แล้วได้ข้อมูลว่าเป็นภาพเรื่องราวของ Maria Montessori เธอเป็นชาวอิตาลี เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1870 และเสียชีวิตลงในวันที่ 6 พฤษภาคม รวมอายุได้ 81 ปี จนถึงวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 142 ปี ของเธอ


Maria Montessori เป็นแพทย์หญิง จบการศึกษาแพทยศาสตร์ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้ทุ่มเทแรงการแรงใจช่วยเหลือเด็กๆโดยการสร้างอุปกรณ์และของเล่นในการเพิ่มพัฒนาการของเด็กโดยเน้นไปที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จนพบว่าเด็กๆ เหล่านั้นเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์จากของเล่นต่างๆที่เธอสร้างขึ้ัน จนเธอมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์ ในการที่เธอใช้ของเล่นต่างๆ มาฝึกการพัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็กบางคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ของเล่นบางอย่างก็ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับ .

About admin