Google Doodle : Niels Bohr’s 127th birthday

วันนี้ 7 ตุลาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพ สูตรสมการทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางตัวอักษร Google ซึ่งคนธรรมดาอย่างเราๆ คงจะเข้าใจได้ยาก ถ้าเป็น ไอน์สไตน์  คงน่าจะเข้าใจได้บ้าง 

ค้นหาจาก wikipedia แล้วได้ข้อมูลว่าเป็นภาพเรื่องราวของ นีลส์ บอร์ (Niels Hendrik David Bohr) เกิดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.1885 ที่เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) และเสียชีวิต วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1962 ที่เมืองโคเปนเฮเกน จนถึงวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 127 ปี ของเขา


นีลส์ บอร์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแล้วจึงได้ไปทำงานที่ประเทศอังกฤษ ที่เมืองเคมบริดจ์ และแมนเชสเตอร์ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีที่โคเปนเฮเกนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 จนถึงแก่กรรม นีลส์ บอร์ ได้ขยายต่อยอดทฤษฎีโครงสร้างอะตอมให้ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก จากการให้การอธิบายสเปกตรัมของไฮโดรเจน โดยวิธีสร้างแบบจำลองไฮโดรเจนและทฤษฎีควอนตัม (พ.ศ. 2456)

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บอร์ได้ไปช่วยโครงการวิจัยระเบิดปรมาณูที่ สหรัฐอเมริกาและกลับโคเปนเฮเกนเมื่อสิ้นสงครามในปี พ.ศ. 2488, นีลส์ บอร์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกทฤษฎีที่โคเปนเฮเกน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อ พ.ศ. 2465

About admin