Google Doodle : Robert Moog’s 78 Birthday

วันนี้ 23 พฤษภาคม Google Doodle ได้นำเสนอภาพเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเหมือนคีย์บอร์ดสามารถทดลองเล่นและปรับแต่งเสียงได้ตามชอบใจ นำเมาส์เลื่อนมาทางขวามมือ จะมีข้อความเขียนว่า Robert Moog’s 78 Birthday เพื่อค้นหาข้อมูลครับ ..

Robert Moog เป็นชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 1934 และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2005 รวมอายุได้ 71 ปี เขาเป็นผู้บุกเบิกวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์และสร้างสรรค์เครื่องดนตรีที่มีคุณภาพให้เราสามารถใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ครับ


About admin