Google News : Google ฟ้อง Apple จาก Siri, Location Reminder และระบบแจ้งเตือน E-mail

” เรื่องฟ้องกันไปฟ้องกันมาระหว่างบริษัทใหญ่บนโลก IT มีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า Google ฟ้อง Apple หรือจะเป็๋นเรื่อง Apple ฟ้อง Samsung เรื่องการละเมิดดสิทธิบัตร หรือละเมิดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ๆ ผู้บริโภคอย่างเราก็คงต้องติดตามข่าวว่าอย่างห่างๆ ต่อไปครับ “

จากรายงานก่อนหน้านี้ ที่กูเกิลได้ฟ้องแอปเปิลผ่านโมโตโรล่า และขอให้ ITC พิจารณาแบนสินค้าของแอปเปิลหลายชนิดด้วยกัน ล่าสุด TechCrunch ทราบแล้วว่ากูเกิลได้ฟ้องแอปเปิลฐานละเมิดสิทธิบัตรหลายใบของโมโตโรล่า ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกูเกิลแล้ว


สิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กูเกิลกล่าวหาว่าแอปเปิลละเมิด ได้แก่ การแจ้งเตือนตามตำแหน่งสถานที่ (location reminder), การแจ้งเตือนอีเมล (e-mail notification), การเล่นคลิปวีดีโอและ Siri โดยสินค้าของแอปเปิลเกือบทุกชนิดรวมถึงคอมพิวเตอร์ ละเมิดสิทธิบัตรที่กล่าวมานี้ ยกเว้น iPod classic และ iPod nano

เมื่อตอนที่กูเกิลเข้าซื้อโมโตโรล่า กูเกิลยังได้ของแถมเป็นสิทธิบัตรกว่า 17,000 ใบติดกับโมโตโรล่ามาด้วย และหลายคนเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่กูเกิลได้เข้าซื้อโมโตโรล่า กูเกิลเองในฐานะที่เป็นบริษัทน้องใหม่ไม่ได้มีสิทธิบัตรไว้ในครอบครองมากเท่ากับผู้เล่นรายอื่น ๆ ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลิต Android OS ออกมา แต่ตอนนี้กูเกิลมีเครื่องมือใหม่มาให้เล่นในสนามที่มีการแข่งขันสูงนี้แล้ว

ที่มา – TechCrunch , blognone.com

About admin