Google News : Google+ มีบัญชีเข้าใช้จริงเดือนละประมาณ 100 ล้าน

” ได้เห็นข่าวจาก Blognone ว่า GOOGLE+ มียอดลงทะเบียนกว่า 400 ล้านบัญชี แต่ยอดใช้งานจริงต่อเดือนมีเพียง 100 ล้านบัญชี เมื่อเทียบกับ FACEBOOK ต้องยอมรับว่า GOOGLE+ อาจจะเป็นรองในเรื่องผู้ใช้งาน แต่ผมก็ยังเลือกที่จะใช้งาน GOOGLE+ และโพสข้อความความใน GOOGLE + มากว่า FACEBOOK อยู่ดี ตัวเลข 100 ล้านบัญชีคิดว่าอนาคตอาจจะขยับขี้นไปเรื่อยๆ เพียงแต่ทาง GOOLGE+ ต้องหาอะไรบางอย่างมาดึงดูดใจผู้ใช้งานให้มากกว่านี้ “


Vic Gundotra ผู้บริหารของกูเกิลออกมาเผยสถิติล่าสุดของ Google+ ในโอกาสครบรอบ 1 ปีที่เปิดให้คนทั่วไปใช้งาน

  • ยอดลงทะเบียนใช้งาน Google+ รวม 400 ล้านบัญชี
  • ยอดการใช้งานจริงต่อเดือน (monthly active users) 100 ล้านบัญชี (นับรวมเว็บและแอพ)

ในโอกาสเดียวกัน กูเกิลยังประกาศการซื้อบริษัท Nik Software ผู้สร้างแอพภาพถ่าย Snapseed บน iOS และซอฟต์แวร์ด้านการภาพถ่ายบน Mac OS X อีกด้วย (ยังไม่บอกว่าจะทำอะไรบ้างกับ Nik Software)

ที่มา – blognone.com ,+Vic GundotraNik SoftwareCNET 

About admin