G+Update : การย่อและขยาย Comment ใน Google+


Google+ ได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับระบบ Comments หรือการเสนอความคิดเห็นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยถ้ามีความคิดเห็นจำนวนมากๆ Google+ จะรวมความคิดเหล่านั้นและแจ้งจำนวนความคิดเห็นทั้งหมด ระบบจะโชว์เพียงความเห็นล่าสุดเท่านั้น ถ้าต้องการดูความคิดเห็นทั้งหมด ให้ทำการคลิกปุ่มด้านขวามือจะเป็นการขยายความคิดเห็นทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าต้องการยุบความคิดเห็นก็ให้คลิกปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งครับ..

โดยนาย Jonathan Terleskij ซึ่งเป็น Google designer ได้มาอธิบายการทำงานของระบบนี้ ซึ่งเป็นการใช้งานปุ่มย่อ/ขยาย ความคิดเห็น โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

About admin