G+Update : ประธาน Google ย้ำชัด G+ ต้องใช้ชื่อสกุลจริง


Google+ มีความแตกต่างจาก Social Network อื่นๆ ในนโยบายเรื่องการตั้งชื่อโปรโฟล์ ซึ่งเรื่องนี้มีผู้คนจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วย และมีการแสตอบรับที่ไม่ค่อยพอใจ Google+

ณ ตอนนี้ได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นของ Eric Schmidt ประธาน Google ว่า Google+ ไม่สามารถใช้ชื่อที่ตั้งเล่นๆ หรือนามแฝงเหมือนกับ Social Network อื่นๆ ได้

พร้อมคำชี้แจงที่ว่า “Google+ เป็นบริการเสริม ไม่ได้บังคับให้ใครใช้ ถ้าคุณเสี่ยงและไม่อยากใช้ชื่อนามสกุลจริง ก็ไม่ต้องใช้ Google+” ทำให้หลายคนงานเข้าไปเลยเมื่อได้ยินข่าวนี้ และผมเชื่อแน่ว่าจะต้องมีผู้ใช้งาน Google+ คิดในใจแบบนี้แน่ๆ

  • เลิกเล่น Google+ ไปเลยดีกว่า (ไม่ง้อก็ได้ กลับไปเล่น Facebok หรือ Twitter ต่อดีกว่า)
  • เชื่อฟัง Google+ (รีบกลับไปเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ถูกต้อง)
  • รอดูท่าทีก่อน (ชื่อที่ใช้งานอยู่ Google+ คงไม่รู้หรอกว่าชื่อจริงหรือเปล่า)

ต้องยอมรับถ้า Google+ ใช้นโยบายนี้ต่อไปเรื่อยๆการที่จะมีผู้คนใช้งานมากๆ เหมือน Facebook ซึ่งมีประมาณ 700 ล้านคน และ Twitter ประมาณ 200 ล้านคน จึงเป็นเรื่องยาก แต่ผลดีน่าจะเป็นเรื่องของสังคมใน Google+ จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นแน่นอน ส่วนตัวผมเองใช้ชื่อและนามสกุลจริงในการใช้งานทั้ง Facebook , Twitter และ Google+ ครับ 😀 +

via : mashable.com

About admin