G+Update : เชื่อมต่อบริการ Hangouts ผ่าน Youtube


Google+ ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตนเองให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เช่นการสมัครใช้งาน Google+ ถ้าใช้ Gmail จะง่ายที่สุด

การใช้งานรูปภาพถ้าใช้ Picasa จะสะดวกที่สุด และในตอนนี้การใช้งาน Youtube ก็ไปเกี่ยวข้องในการ Hangouts เรียบร้อย ..

จากโพสของคุณ +Brian Glick มีการแนะนำ feature ใหม่สำหรับการ Hangouts โดยการเชื่อมต่อจาก YouTube เพียงเราแค่รับชม YouTube แบบปกติ และกดปุ่ม “share” ทางมุมขวามือ โดยมองไปที่รูปกล้องแล้วคลิกคำว่า “Start a Google+ Hangout” เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Hangout ที่เชื่อมต่อไปยัง Google+ ได้แล้วครับ 😀 +

About admin