G+Update : Google+ ติด 50 Websites ยอดเยี่ยม Time ปี 2011


เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา Google+ ได้เป็น The 50 Best Websites of 2011 (เว็บไซต์ที่ดีที่สุด 50 อันดับ) ของ Time.com ในหมวด Social Media ณ ตอนนี้แนวโน้มของ Google+ ผมคิดว่าเป็นไปในแนวทางที่ดี และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ครับ 😀 +

via : http://www.time.com

About admin