G+Update : Google+ พร้อมเริ่มต้นการใช้งาน Custom URL บางกลุ่ม

” สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ URL ของ profile/page ใน Google+ คงต้องรออีกซัดนิดครับ เพราะช่วงนี้ทาง Google+ กำลังแจกให้กลับผู้ใช้งานบางกลุ่ม อย่างเช่ https://plus.google.com/+toyota หรือถ้าเป็นของ Page คนไทยก็คือ https://plus.google.com/+blognone ที่รวบรวมความรู้ด้าน IT ครับ “


จากที่กูเกิลประกาศเรื่องปรับชื่อ URL บน Google+ สำหรับผู้ใช้บางกลุ่ม ตอนนี้เริ่มมีคนได้ชื่อ URL แบบใหม่กันแล้วครับ

สำหรับ profile/page ที่เข้าข่ายจะเห็นข้อความ Claim URL ขึ้นมาแสดงอยู่ด้านบนของเพจ Google+ ซึ่งกดแล้วจะได้ชื่อ URL ที่กูเกิลเตรียมไว้ให้เรา (pre-approved) โดยกูเกิลจะนำชื่อกับนามสกุลมาต่อกันให้เป็น URL นั่นเอง

ถ้าเจ้าของ profile/page พอใจกับชื่อนี้ก็สามารถกดยอมรับเพื่อครอบครอง URL นี้ได้เลย แต่ถ้าไม่ต้องการชื่อดังกล่าวก็ต้องกรอกชื่อที่ต้องการไปให้กูเกิลอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

กรณีของ Blognone ได้ชื่อ URL แบบใหม่แล้ว เข้าไปเล่นกันได้ที่ https://plus.google.com/+blognone

กูเกิลบอกว่าต้องการแจก URL แบบใหม่ให้กับคนดังก่อนเพื่อป้องกันปัญหาตัวปลอมมาแย่งจองชื่อ และค่อยๆ ขยายไปยังผู้ใช้กลุ่มอื่นๆ ในภายหลัง กูเกิลยังระบุว่าอาจคิดเงินค่า URL ได้แต่จะแจ้งข้อมูลอีกครั้งถ้าต้องทำจริงๆ

via – Marketing Land , blognone

About admin