G+Google : Google Street View คืออะไร


Google Street View คือฟีเจอร์ของเทคโนโลยีที่สร้างความโดดเด่นในด้านทัศนียภาพโดยอาศัย Google Maps และ Google Earth ในการค้นหาสถานที่

ในการค้นหาตำแหน่งต่างๆบนถนนหนทางซึ่งในต่างประเทศได้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2007 โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและค่อยๆขยายตัวมากยิ่งขึ้น

ทีมงาน Google ประเทศไทยได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือร่วมใจในการทำ Google Street View และได้โชว์รถถ่ายภาพในการที่จะใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยครับ 😀

ต่อไปในอนาคต อาจจะเห็น Google Street View เป็นส่วนหนึ่งของ Google+ เพื่อค้นหาตำแหน่งผู้ใช้งานจากสถานที่่ต่างๆครับ 😀

About admin