ตัดต่อ Archive

  • Tweet หลังจาก Apple เปิดตัว iPhone 5 ที่ศูนย์แสดงศิลปะ Yerba Buena Center เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทั่วโลกรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังว่า Apple จะพลิกประวัติศาตร์วงการ Smart Phone โดยเปิดตัว iPhone 5 มาฆ่าคู่แข่งต่างๆ ได้แบบไร้ความปราณี แต่หลังจบงาน สื่อต่างๆทั่วโลกออกมาวิจารณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีอยู่พอสมควร   ในแง่ดีสรุปสั้นๆก็คือ […]

    G+iOS : ควันหลง iPhone5 พร้อม 10 ภาพตัดต่อ iPhone แห่งในอนาคต

    Tweet หลังจาก Apple เปิดตัว iPhone 5 ที่ศูนย์แสดงศิลปะ Yerba Buena Center เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 กันยายน ทั่วโลกรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังว่า Apple จะพลิกประวัติศาตร์วงการ Smart Phone โดยเปิดตัว iPhone 5 มาฆ่าคู่แข่งต่างๆ ได้แบบไร้ความปราณี แต่หลังจบงาน สื่อต่างๆทั่วโลกออกมาวิจารณ์ทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีอยู่พอสมควร   ในแง่ดีสรุปสั้นๆก็คือ […]

    Continue Reading...