ธนาคาร Archive

  • Tweet สติกเกอร์ Line ใหม่ล่าสุดของ GH Bank หรือ ธนาคารอาคาสงเคราะห์ ออกมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ลูกค้าธนาคารและผู้สนใจเข้ามา update ข่าวสารต่างๆ เรื่องบ้าน และมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย พร้อมกิจกรรมร่วมสนุก  ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เป็นเด็กหนุ่มใส่แว่น และสาวสวย มาวาดลวดลายด้วยอารมณ์ต่างๆถึง 8 แบบ สามารถเข้ามา Download ได้ตั้งแต่ 25 กรกฏาคม 2560 และมีอายุ 90 วัน ทำการ Add Friend แล้ว […]

    แจกฟรี สติกเกอร์ Line GH Bank ธนาคารอาคารสงเคราะห์

    Tweet สติกเกอร์ Line ใหม่ล่าสุดของ GH Bank หรือ ธนาคารอาคาสงเคราะห์ ออกมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ลูกค้าธนาคารและผู้สนใจเข้ามา update ข่าวสารต่างๆ เรื่องบ้าน และมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย พร้อมกิจกรรมร่วมสนุก  ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เป็นเด็กหนุ่มใส่แว่น และสาวสวย มาวาดลวดลายด้วยอารมณ์ต่างๆถึง 8 แบบ สามารถเข้ามา Download ได้ตั้งแต่ 25 กรกฏาคม 2560 และมีอายุ 90 วัน ทำการ Add Friend แล้ว […]

    Continue Reading...