บาแก็ต Archive

  • Tweet วันนี้ 13 มีนาคม 2558 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพพ่อครัวชาวฝรั่งเศสกำลังอบขนมปังอยู่ ซึ่งขนมปังชนิดนี้มีชื่อว่า บาแก็ต (baguette) ซึ่งเป็นขนมปังฝรั่งเศส รูปร่างเป็นแทงยาวและมีขนาดใหญ่ ในส่วนของเปลือกนอกนั้นจะมีความแข็งกรอบแต่เนื้อในนุ่มเหนียว และเป็นโพรงอากาศ สามารถทำเป็นแซนด์วิช ปาดเนยสด หรือรับประทานกับซุปก็ได้ โดยในวันนี้ครบรอบ 22 ปีของ ขนมปัง บาแก็ต (baguette) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

    Google Doodle : ครบรอบ 22 ปี ขนมปังบาแก็ต

    Tweet วันนี้ 13 มีนาคม 2558 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพพ่อครัวชาวฝรั่งเศสกำลังอบขนมปังอยู่ ซึ่งขนมปังชนิดนี้มีชื่อว่า บาแก็ต (baguette) ซึ่งเป็นขนมปังฝรั่งเศส รูปร่างเป็นแทงยาวและมีขนาดใหญ่ ในส่วนของเปลือกนอกนั้นจะมีความแข็งกรอบแต่เนื้อในนุ่มเหนียว และเป็นโพรงอากาศ สามารถทำเป็นแซนด์วิช ปาดเนยสด หรือรับประทานกับซุปก็ได้ โดยในวันนี้ครบรอบ 22 ปีของ ขนมปัง บาแก็ต (baguette) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

    Continue Reading...