ภาค2 Archive

  • Tweet Free Category: Games Released: 09 July 2013 Version: 1.0.226789 Size: 42.9 MB Plants vs. Zombies 2 เดิมมีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 แต่ในตอนนี้ทาง PopCap ได้เปิดให้ Download แล้วในบางประเทศอย่างเช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในระบบปฏิบัติการ iOS ถ้าใครมี iPhone หรือ iPad ก็สามารถเล่นได้ก่อนใคร 

    Plants vs. Zombies ภาค 2 บน iOS เปิดให้เล่นแล้วในต่างประเทศ

    Tweet Free Category: Games Released: 09 July 2013 Version: 1.0.226789 Size: 42.9 MB Plants vs. Zombies 2 เดิมมีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 แต่ในตอนนี้ทาง PopCap ได้เปิดให้ Download แล้วในบางประเทศอย่างเช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในระบบปฏิบัติการ iOS ถ้าใครมี iPhone หรือ iPad ก็สามารถเล่นได้ก่อนใคร 

    Continue Reading...