วันภาษาไทย Archive

  • Tweet วันนี้ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นภาษาไทยโดยเขียนว่ากูเกิลโดยมีไก่อยู่ด้านขวาและลิงอยู่ด้านซ้าย เนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยที่มาของวันนี้มาจากที่ ระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    Google Doodle : วันภาษาไทยแห่งชาติ

    Tweet วันนี้ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นภาษาไทยโดยเขียนว่ากูเกิลโดยมีไก่อยู่ด้านขวาและลิงอยู่ด้านซ้าย เนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยที่มาของวันนี้มาจากที่ ระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    Continue Reading...