เจลลีบีน Archive

  • Tweet android เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ และถูกกูเกิลเข้าซื้อ และนำแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ android เริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โทรศัพท์เครื่องแรกที่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ android ได้คือ เอชทีซี ดรีม ออกจำหน่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2551

    Ice Cream Sandwich และ Jelly Bean ระบบ Android โตขึ้นเรื่อยๆ

    Tweet android เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ และถูกกูเกิลเข้าซื้อ และนำแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ android เริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โทรศัพท์เครื่องแรกที่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ android ได้คือ เอชทีซี ดรีม ออกจำหน่ายเมื่อ 22 ตุลาคม 2551

    Continue Reading...