แวดวง Archive

  • Tweet Concept ในการใช้งาน Facebook และ Google+ ในเรื่องของ Me And You แตกต่างเล็กน้อย เริ่มที่ Facebook โดย Me และ You ต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้น หรือเีรียกง่ายๆ ว่า ทั้งสองต้องตกลงปลงใจรับ Add ทั้ง 2 ฝ่าย ถึงจะทราบความเคลื่อนไหวและเห็นสตรีมร่วมกัน (จริงๆแล้ว Facebook ก็สามารถสร้างกลุ่มได้ โดยคุยกันเฉพาะเพื่อนๆ แต่ว่าการสร้างกลุ่มใน Facebook […]

    G+Infographic : Me And You ใน Facebook และ Google+

    Tweet Concept ในการใช้งาน Facebook และ Google+ ในเรื่องของ Me And You แตกต่างเล็กน้อย เริ่มที่ Facebook โดย Me และ You ต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้น หรือเีรียกง่ายๆ ว่า ทั้งสองต้องตกลงปลงใจรับ Add ทั้ง 2 ฝ่าย ถึงจะทราบความเคลื่อนไหวและเห็นสตรีมร่วมกัน (จริงๆแล้ว Facebook ก็สามารถสร้างกลุ่มได้ โดยคุยกันเฉพาะเพื่อนๆ แต่ว่าการสร้างกลุ่มใน Facebook […]

    Continue Reading...