G+ Archive

 • Tweet หลังจากที่ Samsung Galaxy S4 เปิดตัวไปแล้วนั้นทำให้วงการ smartphone สั่นสะเทือนพอสมควร กับฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง Samsung ยกตัวอย่างเช่น Dual Camera , Sound and Shot , Drama Shot , Smart Scroll และ Smart Pause ถือว่าทำได้เยี่ยมมากๆ

  คลิปเปรียบเทียบ Samsung Galaxy S4 และ iPhone 5 (3.59 นาที)

  Tweet หลังจากที่ Samsung Galaxy S4 เปิดตัวไปแล้วนั้นทำให้วงการ smartphone สั่นสะเทือนพอสมควร กับฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง Samsung ยกตัวอย่างเช่น Dual Camera , Sound and Shot , Drama Shot , Smart Scroll และ Smart Pause ถือว่าทำได้เยี่ยมมากๆ

  Continue Reading...

 • Tweet หลังจากได้ยินข่าวว่า ทาง Google จะปิดบริการ Google Reader ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ มีผู้ใช้งาน Google Reader รู้สึกเสียดายบริการดีๆ ที่เอาไว้สำหรับอ่าน Feed ข่าวต่างๆ ซึ่งผุ้ใช้งานทำการแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างดี รวมทั้งตัวของผมเองด้วย สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก่อนถึงวันที่ Google Reader จะปิดก็คือหาบริการที่ใกล้เคียงกัน มาใช้ในการรับ Feed ข่าวต่างๆ

  ยื่นอุทรธรณ์ Google เพื่อให้เปลี่ยนใจยกเลิก Google Reader

  Tweet หลังจากได้ยินข่าวว่า ทาง Google จะปิดบริการ Google Reader ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นี้ มีผู้ใช้งาน Google Reader รู้สึกเสียดายบริการดีๆ ที่เอาไว้สำหรับอ่าน Feed ข่าวต่างๆ ซึ่งผุ้ใช้งานทำการแยกเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างดี รวมทั้งตัวของผมเองด้วย สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก่อนถึงวันที่ Google Reader จะปิดก็คือหาบริการที่ใกล้เคียงกัน มาใช้ในการรับ Feed ข่าวต่างๆ

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 8 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอรูปสตรีทุกเชื้อชาติ ศาสนา รวมกันอยู่ซึ่งหมายถึงวันสตรีสากล  (International Women’s Day) โดยแต่ละประเทศอาจจะไม่ตรงกัน

  Google Doodle : วันสตรีสากล

  Tweet วันนี้ 8 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอรูปสตรีทุกเชื้อชาติ ศาสนา รวมกันอยู่ซึ่งหมายถึงวันสตรีสากล  (International Women’s Day) โดยแต่ละประเทศอาจจะไม่ตรงกัน

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 4 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้มีภาพ ศิลปินหญิง ชาว Africa  กำลังร้องเพลง ค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นวันเกิดปีที่ 81 ของ Miriam Makeba ซึ่งเป็นนักศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเธอเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1982 และเสียชีวิตลงวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2008 รวมอายุได้ 76 ปี จุดสูงสุดในชีวิตของเธอในฐานะศิลปินคือได้รับรางวัล Grammy Award 

  Google Doodle : วันเกิดปีที่ 81 ของ Miriam Makeba ศิลปิน Africa

  Tweet วันนี้ 4 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้มีภาพ ศิลปินหญิง ชาว Africa  กำลังร้องเพลง ค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นวันเกิดปีที่ 81 ของ Miriam Makeba ซึ่งเป็นนักศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเธอเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1982 และเสียชีวิตลงวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2008 รวมอายุได้ 76 ปี จุดสูงสุดในชีวิตของเธอในฐานะศิลปินคือได้รับรางวัล Grammy Award 

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง Google Doodle ได้มีภาพคล้ายๆกลุ่มดวงดาววิ่งวนอยู่บนตัวอักษร Google ค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นวันเกิดปีที่ 540 ของ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ เขาเกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 และเสียชีวิตลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1543 รวมอายุได้

  Google Doodle : วันเกิดปีที่ 540 ของนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส

  Tweet วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง Google Doodle ได้มีภาพคล้ายๆกลุ่มดวงดาววิ่งวนอยู่บนตัวอักษร Google ค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นวันเกิดปีที่ 540 ของ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ เขาเกิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 และเสียชีวิตลงวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1543 รวมอายุได้

  Continue Reading...