Gadgets Archive

  • Tweet วันนี้ผมเพิ่งทำการ Up Date โปรแกรมยอดฮิตและขาดไม่ได้สำหรับสาวก Apple คือโปรแกรม iTunes 10.5.2 ซึ่ง iTunes คือโปรแกรมศูนย์รวมทุกความบันเทิงออนไลน์ของลูกค้า Apple สำหรับดูหนัง ,ฟังเพลง , ซื้อและโหลด app ฟรีและไม่ฟรี จำนวนมาก รวมทั้งจัดระเบียบและ sync ข้อมูลระหว่าง iPod touch, iPhone และ iPad iTunes Store มีการ […]

    G+iOS News : Download iTunes 10.5.2 แก้ปัญหา audio distortion

    Tweet วันนี้ผมเพิ่งทำการ Up Date โปรแกรมยอดฮิตและขาดไม่ได้สำหรับสาวก Apple คือโปรแกรม iTunes 10.5.2 ซึ่ง iTunes คือโปรแกรมศูนย์รวมทุกความบันเทิงออนไลน์ของลูกค้า Apple สำหรับดูหนัง ,ฟังเพลง , ซื้อและโหลด app ฟรีและไม่ฟรี จำนวนมาก รวมทั้งจัดระเบียบและ sync ข้อมูลระหว่าง iPod touch, iPhone และ iPad iTunes Store มีการ […]

    Continue Reading...