Google Doodle Archive

 • Tweet วันนี้ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นภาษาไทยโดยเขียนว่ากูเกิลโดยมีไก่อยู่ด้านขวาและลิงอยู่ด้านซ้าย เนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยที่มาของวันนี้มาจากที่ ระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Google Doodle : วันภาษาไทยแห่งชาติ

  Tweet วันนี้ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพตัวอักษร Google เป็นภาษาไทยโดยเขียนว่ากูเกิลโดยมีไก่อยู่ด้านขวาและลิงอยู่ด้านซ้าย เนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยที่มาของวันนี้มาจากที่ ระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 25 กรกฎาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพหญิงสาวกำลังจ้องมองวัตถุอะไรบางอย่าง ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่า  Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 93 ปีของเธอด้วย

  Google Doodle : ประวัติ Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยาชาวอังกฤษ

  Tweet วันนี้ 25 กรกฎาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพหญิงสาวกำลังจ้องมองวัตถุอะไรบางอย่าง ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่า  Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 93 ปีของเธอด้วย

  Continue Reading...

 • Tweet ห่างหายไปนานสำหรับ Google Doodle และมาถึงวันนี้ 15 กรกฎาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพชายคนหนึ่งใส่หมวกกำลังจ้องหน้าเราอยู่ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าชายคนนั้นมีชื่อว่า Rembrandt van Rijn จิตรกรชื่อดังแห่งยุโรป 

  Google Doodle : ประวัติ Rembrandt van Rijn จิตรกรชื่อดังแห่งยุโรป

  Tweet ห่างหายไปนานสำหรับ Google Doodle และมาถึงวันนี้ 15 กรกฎาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพชายคนหนึ่งใส่หมวกกำลังจ้องหน้าเราอยู่ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าชายคนนั้นมีชื่อว่า Rembrandt van Rijn จิตรกรชื่อดังแห่งยุโรป 

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 25 มิถุนายน 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพงานศิลปะที่ใช้จินตนาการในการถ่ายทอดอารมณ์ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าเป็นงานของ Antoni Gaudí สถาปนิกชาวสเปน 

  Google Doodle : ประวัติ Antoni Gaudí สถาปนิกชาวสเปน

  Tweet วันนี้ 25 มิถุนายน 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพงานศิลปะที่ใช้จินตนาการในการถ่ายทอดอารมณ์ ค้นหาข้อมูลจาก Google พบว่าเป็นงานของ Antoni Gaudí สถาปนิกชาวสเปน 

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ 25 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพ นักร้องสาว อยู่ท่ามกลางเวที ด้วยท่าทางที่มีความสุข ค้นหาข้อมูลจาก Google เธอก็คือ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลง วันนี้ตรงกับวันเกิดปีที่ 96 ของ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) เธอเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1917 และเสียชีวิตลงวันที่ 15 มิถุนายน […]

  Google Doodle : วันเกิดปีที่ 96 ของ Ella Fitzgerald สตรีหมายเลขหนึ่งวงการเพลง

  Tweet วันนี้ 25 มีนาคม 2556 ทาง Google Doodle ได้นำเสนอภาพ นักร้องสาว อยู่ท่ามกลางเวที ด้วยท่าทางที่มีความสุข ค้นหาข้อมูลจาก Google เธอก็คือ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลง วันนี้ตรงกับวันเกิดปีที่ 96 ของ Ella Fitzgerald (เอลลา ฟิทซ์เจอรัลด์) เธอเกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1917 และเสียชีวิตลงวันที่ 15 มิถุนายน […]

  Continue Reading...

Page 2 of 1712345...1015...Last »