Google Doodles Archive

 • Tweet หลังจากที่ Google เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ Google Doodles เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเขียนนวนิยายที่ชื่อว่า โจน ไอเกน ซึ่งเธอได้เขียนนวนิยายเรื่องแรกได้สำเร็จตอนอายุได้เพียง 16 ปีเท่านั้นและจนถึงวันนี้คือวันครอบรอบ 91 ปี โจน ไอเกน ของเธอนั้นเอง

  Google Doodles ครบรอบ 91 ปี โจน ไอเกน

  Tweet หลังจากที่ Google เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ Google Doodles เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเขียนนวนิยายที่ชื่อว่า โจน ไอเกน ซึ่งเธอได้เขียนนวนิยายเรื่องแรกได้สำเร็จตอนอายุได้เพียง 16 ปีเท่านั้นและจนถึงวันนี้คือวันครอบรอบ 91 ปี โจน ไอเกน ของเธอนั้นเอง

  Continue Reading...

 • Tweet วันนี้ถ้าใครเข้าใช้งาน Google จะเห็น Google Doodles เป็นภาพขาวดำ ซึ่งเป็นรูปของครอบครัว หลุยส์ ดาแกร์เร (Louis Daguerre) ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นกระบวนการถ่ายภาพ ดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาพและบันทึกภาพลงบนแผ่นเงิน และเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการถ่ายภาพสมัยใหม่ในเวลาต่อมาและในวันนี้เป็นวันเกิดของเขา ครบรอบวันเกิด 224 ปี ชื่อของเขาได้ถูกจารึกไว้บนหอไอเฟลด้วยครับ 😀

  Google Doodle : Louis Daguerre ผู้คิดค้นกระบวนการถ่ายภาพ

  Tweet วันนี้ถ้าใครเข้าใช้งาน Google จะเห็น Google Doodles เป็นภาพขาวดำ ซึ่งเป็นรูปของครอบครัว หลุยส์ ดาแกร์เร (Louis Daguerre) ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นกระบวนการถ่ายภาพ ดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาพและบันทึกภาพลงบนแผ่นเงิน และเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการถ่ายภาพสมัยใหม่ในเวลาต่อมาและในวันนี้เป็นวันเกิดของเขา ครบรอบวันเกิด 224 ปี ชื่อของเขาได้ถูกจารึกไว้บนหอไอเฟลด้วยครับ 😀

  Continue Reading...