Happy Archive

 • Tweet วันนี้ 14 กันยายน 2555 ผมเข้ามาใช้งาน internet เหมือนกันทุกวัน และได้เริ่มใช้งาน Google เพื่อค้นหาข้อมูล ความรู้ ความบันเทิงมาเพิ่มเติมใน Blog รู้สึกงงเล็กน้อยที่ Google Doodle รู้ว่าวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดของผม ตอนแรกไม่แน่ใจจึงเอาเม้าส์ไปวางที่รูปดูจะมีข้อความขึ้นว่า Happy Birthday Narain! โดยมีเค๊กวันเกิดเรียงอักษรเป็นคำว่า Google พร้อมจุดเทียนเตรียมพร้อมให้ด้วย สาเหตุที่ Google สามารถรู้ว่าผมเกิดวันไหน น่าจะเกิดจากการลงชื่อใช้งานใน Google Chrome เพราะว่าผมใช้ Extensions […]

  Google Doodle : Happy Birthday Narain! วันเกิดผมเอง!

  Tweet วันนี้ 14 กันยายน 2555 ผมเข้ามาใช้งาน internet เหมือนกันทุกวัน และได้เริ่มใช้งาน Google เพื่อค้นหาข้อมูล ความรู้ ความบันเทิงมาเพิ่มเติมใน Blog รู้สึกงงเล็กน้อยที่ Google Doodle รู้ว่าวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดของผม ตอนแรกไม่แน่ใจจึงเอาเม้าส์ไปวางที่รูปดูจะมีข้อความขึ้นว่า Happy Birthday Narain! โดยมีเค๊กวันเกิดเรียงอักษรเป็นคำว่า Google พร้อมจุดเทียนเตรียมพร้อมให้ด้วย สาเหตุที่ Google สามารถรู้ว่าผมเกิดวันไหน น่าจะเกิดจากการลงชื่อใช้งานใน Google Chrome เพราะว่าผมใช้ Extensions […]

  Continue Reading...

 • Tweetวันนี้ Google Doodle เปลี่ยนรูปติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทศกาลวันหยุดต่างๆ โดยวันนี้จะเป็นการการร่วมฉลองเทศกาล Christmas  ลองนำเมาส์ไปคลิกที่รูปสีเหลี่ยนหลายๆสีด้านล่างคำว่า Google จะเกิดเสียงตัวโน๊ตที่มีเสียงแตกต่างกันไป  เมื่อคลิกครบทั้งหมดจะมีภาพและเสียงเพลง Jingle Bells โดยที่รูปภาพของเทศกาลอื่นๆ ขยับไปมาสวยงามมากครับ 😀

  Google Doodle : Happy Holidays From Google! ฉลอง Christmas

  Tweetวันนี้ Google Doodle เปลี่ยนรูปติดต่อกันเป็นวันที่ 2 โดยยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทศกาลวันหยุดต่างๆ โดยวันนี้จะเป็นการการร่วมฉลองเทศกาล Christmas  ลองนำเมาส์ไปคลิกที่รูปสีเหลี่ยนหลายๆสีด้านล่างคำว่า Google จะเกิดเสียงตัวโน๊ตที่มีเสียงแตกต่างกันไป  เมื่อคลิกครบทั้งหมดจะมีภาพและเสียงเพลง Jingle Bells โดยที่รูปภาพของเทศกาลอื่นๆ ขยับไปมาสวยงามมากครับ 😀

  Continue Reading...

 • Tweetวันนี้ถ้าใครเข้าใช้งาน Google จะเห็นภาพของสัญลักษณ์เทศกาลแห่งความสุขลองนำเม้าส์ไปวางจะมีคำว่า Happy Holidays From Google! ขี้นมาซึ่งหมายถึง คำอวยพรให้มีความสุขในวันหยุดต่างๆจาก Google ครับ คนไทยมีนิสัยรักความสนุกสนานสามารถเฉลิมฉลองได้ทุกเทศกาลเลยครับ 😀 วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving วันตรุษอีด หรือ วันอีด (Eid ul-Fitr) http://en.wikipedia.org/wiki/Eid_ul-Fitr วันคริสต์มาส (Christmas) http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas วันขึ้นปีใหม่ (New Year Day) http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year’s_Day […]

  Google Doodle : Happy Holidays From Google!

  Tweetวันนี้ถ้าใครเข้าใช้งาน Google จะเห็นภาพของสัญลักษณ์เทศกาลแห่งความสุขลองนำเม้าส์ไปวางจะมีคำว่า Happy Holidays From Google! ขี้นมาซึ่งหมายถึง คำอวยพรให้มีความสุขในวันหยุดต่างๆจาก Google ครับ คนไทยมีนิสัยรักความสนุกสนานสามารถเฉลิมฉลองได้ทุกเทศกาลเลยครับ 😀 วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving วันตรุษอีด หรือ วันอีด (Eid ul-Fitr) http://en.wikipedia.org/wiki/Eid_ul-Fitr วันคริสต์มาส (Christmas) http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas วันขึ้นปีใหม่ (New Year Day) http://en.wikipedia.org/wiki/New_Year’s_Day […]

  Continue Reading...