project Archive

  • Tweet คลิปใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Welcome to the Google+ project ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกโดยมีการ Upload เข้า Youtube เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 (เมื่อวาน) โดยใช้เวลาในการนำเสนอสั้นๆ เพียง 1.14 นาทีเท่านั้นเอง อธิบายการทำงานของ Circles ซึ่งใช้วีธีการลากไปลากมาสร้างความสะดวกรวดเร็ว และการใช้งาน Stream รวมถึงโชว์ Hangouts เพียงนิดหน่อย ณ ตอนนี้มีการเข้าชมประมาณ […]

    G+Update : คลิปใหม่ล่าสุด Welcome to the Google+ project

    Tweet คลิปใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Welcome to the Google+ project ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกโดยมีการ Upload เข้า Youtube เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 (เมื่อวาน) โดยใช้เวลาในการนำเสนอสั้นๆ เพียง 1.14 นาทีเท่านั้นเอง อธิบายการทำงานของ Circles ซึ่งใช้วีธีการลากไปลากมาสร้างความสะดวกรวดเร็ว และการใช้งาน Stream รวมถึงโชว์ Hangouts เพียงนิดหน่อย ณ ตอนนี้มีการเข้าชมประมาณ […]

    Continue Reading...