smartphone Archive

  • Tweet iPhone 5 นวัตกรรม แห่ง smartphone ที่ถือได้ว่าครองใจคนทั่วโลกได้รวดเร็ว โดยในช่วงแรกๆที่เปิดตัว iPhone 5 โดนแซวจากสื่อต่างๆ ว่าเป็นเพียงแค่การเพิ่มแถวในการจัดวาง application อีก 1 แถว ทำให้ตัวเครื่องยาวขึ้น และเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดหน่อย

    iPhone 5 กำลังลุ้นยอดขายทั่วโลกทะลุ 45 ล้านเครื่อง

    Tweet iPhone 5 นวัตกรรม แห่ง smartphone ที่ถือได้ว่าครองใจคนทั่วโลกได้รวดเร็ว โดยในช่วงแรกๆที่เปิดตัว iPhone 5 โดนแซวจากสื่อต่างๆ ว่าเป็นเพียงแค่การเพิ่มแถวในการจัดวาง application อีก 1 แถว ทำให้ตัวเครื่องยาวขึ้น และเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดหน่อย

    Continue Reading...