Time Archive

 • Tweet เริ่มใกล้สิ้นปีแล้ว ทางนิตยสารหรือสื่อต่างๆ เริ่มทยอยจัดอันดับสิ่งที่ผ่านมาในรอบปี และนิตยสาร TIME ได้จัดอันดับ Gadget แห่งปี 2012 ออกมาแล้ว ปรากฎว่าอันดับที่ 1 เป็นของ iPhone 5 ที่พัฒนาโดย Tim Cook ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของ Apple เข้ามาแทน Steve Jobs ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

  นิตยสาร TIME ยกให้ iPhone 5 เป็น Gadget แห่งปี 2012

  Tweet เริ่มใกล้สิ้นปีแล้ว ทางนิตยสารหรือสื่อต่างๆ เริ่มทยอยจัดอันดับสิ่งที่ผ่านมาในรอบปี และนิตยสาร TIME ได้จัดอันดับ Gadget แห่งปี 2012 ออกมาแล้ว ปรากฎว่าอันดับที่ 1 เป็นของ iPhone 5 ที่พัฒนาโดย Tim Cook ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของ Apple เข้ามาแทน Steve Jobs ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

  Continue Reading...

 • Tweet เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา Google+ ได้เป็น The 50 Best Websites of 2011 (เว็บไซต์ที่ดีที่สุด 50 อันดับ) ของ Time.com ในหมวด Social Media ณ ตอนนี้แนวโน้มของ Google+ ผมคิดว่าเป็นไปในแนวทางที่ดี และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ครับ 😀 + via […]

  G+Update : Google+ ติด 50 Websites ยอดเยี่ยม Time ปี 2011

  Tweet เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา Google+ ได้เป็น The 50 Best Websites of 2011 (เว็บไซต์ที่ดีที่สุด 50 อันดับ) ของ Time.com ในหมวด Social Media ณ ตอนนี้แนวโน้มของ Google+ ผมคิดว่าเป็นไปในแนวทางที่ดี และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ครับ 😀 + via […]

  Continue Reading...